Plaatsingsvoorwaarden

Algemeen

  • De plaatsingslocatie moet goed bereikbaar zijn met een vrachtwagen.
  • De vrachtwagen moet op maximaal 10 meter van de plaatsingslocatie kunnen staan.

Plaatsing

  • We gaan uit van een vlak terrein (max. verschil van 15 cm over een afstand van 2 meter).
  • We gaan niet uit van plaatsing op zachte ondergronden (zand, natte ondergrond etc.)
  • De locatie dient vrij te zijn van obstakels.

NB Voldoet de ondergrond/bodemgesteldheid niet aan de eisen, dan leid dit in veel gevallen tot meerkosten.

Contact Meer weten over Goliad?

Mail ons:
info@Goliad.eu
Slim bekeken,
Goed gezien!